A Revista       Buscar en Rexurga       Bases de Datos Gratuítas       Novas       Participación       O Dato Útil       Ligazóns   
  Martes, 25 de xuño de 2024
Ligazóns > Administracións Xudiciais e Fiscais
Administracións
Xudiciais e Fiscais


Administración:

Agencia de Protección de Datos  

Agencia Estatal de Administración Tributaria  

El Portal del Ciudadano

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de la Seguridad Social

La Moncloa

 
Administración Municipal e Provincial:

Federación Galega de Municipios

Federación Española de Municipios y Provincias

 
Institucións Autonómicas :

Consello Consultivo de Galicia

Consello da Cultura Galega

Consello de Avogacía Galega

Consello de Contas de Galicia

Consello Económico e Social de Galicia

Consello Galego de Relacións Laborais

Escola Galega de Administración Pública

Parlamento de Galicia

Servicio Galego da Saúde

Valedor do Pobo

Xunta de Galicia


Asociacions Xudiciais e Fiscais:

Asociación de Fiscales

Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

Asociación Profesional de la Magistratura

Jueces para la Democracia

Unión Progresista de Fiscales

Administración Xeral:

Banco de España

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Correos y Telégrafos

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Oficina Española de Patentes y Marcas

Organismo Nacional de Loterías y A. del Estado

Plan Nacional de I+D  

 
Boletíns Oficiais Autonómicos de Galicia:

Diario Oficial de Galicia

Boletín Oficial da provincia dA Coruña

Boletín Oficial da provincia de Lugo

Boletín Oficial da provincia de Ourense

Boletín Oficial da provincia de Pontevedra


Institucións Estatais:

Congreso de los Diputados

Consejo de Estado

Colegio de Registradores de la Propiedad

Consejo General de la Abogacía Española

Consejo General de Procuradores de España

Consejo General del Notariado de España

Consejo General del Poder Judicial

Defensor del Pueblo Español  

El Senado de España

Fiscalía General del Estado

La Casa Real

Ministerio de Justicia

rexurga.es (Revista Xurídica Galega)
e-mail: rexurga@rexurga.es
 
Páxina optimizada para 800x600, © rexurga.es
 Presentación   |   Subscribirse 
 Xurisprudencia   |   Colaboracións   |   As Nosas Leis 
 Lexislativa   |   Xurisprudencia   |   Ditames 
 Novas de Rexurga   |   Quiosco de Prensa   |   Novas da Xunta de Galicia 
 Documentos de Interese   |   Xanela Aberta   |   Foro 
 Calendario Festivo   |   Tipo de Xuro Xeral   |   Salario Mínimo Interprofesional   |   Indemnizacións Laborais   |   Directorio de Xulgados 
 Normas Urbanísticas en Galicia   |   Mapas de Galicia   |   Meteoroloxía   |   Cámaras Web 
 Administracións Xudiciais e Fiscais   |   Editoriais Xurídicas   |   Tribunais   |   Universidades