A Revista       Buscar en Rexurga       Bases de Datos Gratuítas       Novas       Participación       O Dato Útil       Ligazóns   
  Martes, 25 de xuño de 2024
A Revista > Subscribirse
Subscribirse


01. Datos Persoais

Apelidos:  
Nome:  
DNI/NIF:  
Teléfono/fax:  
e-mail:  
   
Enderezo    
Rúa/Praza:  
Poboación:  
Código Postal:  
Provincia:  
   
Os datos solicitados pasarán a formar parte dun ficheiro de titularidade da ASOCIACIÓN REVISTA XURÍDICA GALEGA (REXURGA), con domicilio na R/ Gagos de Mendoza, 2-6º Ofic. 3 de Pontevedra (CP36001) coa finalidade exclusiva de xestionar a distribución de REVISTA XURÍDICA GALEGA así como para o ofrecemento de servizos ou produtos que puidesen resultar do seu interese. Os datos facilitados non serán obxecto de utilización nin de transferencia a persoas ou entidades alleas, nin se utilizarán para a promoción doutras actividades.
 

02. Modalidade de Pagamento

  Contra Reembolso
   
 Domiciliación Bancaria  

Datos do titular da conta:
                  Nome e Apelidos:   

Código Conta:   

Entidade Oficina DC Nº de Conta

Outras mencións:

Domicilio Axencia:   
Debe incluír a poboación, CP e provincia
Data:   
   
 

03. Conformidade

Acepto as condicións da subscrición á Revista e desexo realizar a dita subscrición. 
rexurga.es garántelle a adopción das medidas oportunas para asegurar o tratamento confidencial dos datos enviados
¿Necesita Axuda?
Se ten calquera dúbida ou consulta pode enviarnos unha mensaxe de correo electrónico a: soporte@rexurga.es

rexurga.es (Revista Xurídica Galega)
e-mail: rexurga@rexurga.es
 
Páxina optimizada para 800x600, © rexurga.es
 Presentación   |   Subscribirse 
 Xurisprudencia   |   Colaboracións   |   As Nosas Leis 
 Lexislativa   |   Xurisprudencia   |   Ditames 
 Novas de Rexurga   |   Quiosco de Prensa   |   Novas da Xunta de Galicia 
 Documentos de Interese   |   Xanela Aberta   |   Foro 
 Calendario Festivo   |   Tipo de Xuro Xeral   |   Salario Mínimo Interprofesional   |   Indemnizacións Laborais   |   Directorio de Xulgados 
 Normas Urbanísticas en Galicia   |   Mapas de Galicia   |   Meteoroloxía   |   Cámaras Web 
 Administracións Xudiciais e Fiscais   |   Editoriais Xurídicas   |   Tribunais   |   Universidades